Julegranen tennes på Skjærhalden 1. Desember

30. November 2013 av HNF

Julegran og gavehandel

Hvaler Sanitetsforening arrangerer sin tradisjonelle julegrantenning
på Torget, Skjærhalden søndag 1. Desember og har et flott program for store og små.

De fleste forretninger og spisesteder har gode tilbud denne dagen.

- Legg årets julegavehandel til Skjærhalden,
oppfordrer Monica Dulin i Hvaler Næringsforum.

Last ned programmet for dagen og les om butikkene og de god tilbudene her.

Årsmøte 2013 og innmeldingsskjema

16. September 2013 av HNF

Årsmøte 2013

30. April avholdt Hvaler Næringsforum årsmøte i Nasjonalparksenteret, Kornmagasinet på Skjærhalden.

Last ned møtereferatet her.


Innmeldingsskjema
.
Hvaler Næringsforum jobber for næringslivet i kommunen, og ønsker gamle og nye bedrifter som medlemmer. Sammen er vi sterkere og nye krefter og ideer er alltid velkomne!

Last ned innmeldingsskjema her.

Sammen for Hvaler!

2. Februar 2013 av HNF

Hva skal Hvalerfolket leve av?
Hvilket Hvalersamfunn er det vi ønsker oss?

Dette var de to overliggende spørsmålene for møtet mellom næringslivet og kommunen i Hvaler Rådhus 29 Januar.

-Hvis vi ikke vet hvor vi skal, er det bare flaks om vi kommer dit vi helst bør være, sier Turid Viker Bråthen, leder i Hvaler Næringsforum, som hadde tatt initiativet til dette møtet.

Olje i maskineriet.
Temaet var «Næringslivet og kommunen – hvordan dra lasset sammen?»
-Vi i Næringsforumet på Hvaler tok initiativ til dette møtet for å finne ut hvor det knirker i maskineriet – og for å helle olje i dette maskineriet, slik at vi kan samarbeide bedre, fremholder lederen i Næringsforumet. – Og oljen er ikke bare vakre ord, men handlinger. Det har ingen hensikt å sitte på hver sin tue og peke på hverandre. Vi må finne løsninger sammen.

Et bredt sammensatt panel innledet det åpne møtet i Hvaler Rådhus. Vi ser fra venstre rådmann Torleif Gjellebæk, debattlederen Rolf Utgård, ordfører Eivind N. Borge, NHO-direktør Espen Eriksen, Jan Gunnarsen, Hvaler Fiskerlag, Turid Viker Bråthen, leder av Hvaler Næringsforum og Rolf Baltzersen, leder av tverrpolitisk gruppe i Hvaler kommune.

Fremtiden kommer - om vi vil eller ikke.
-Arbeidslivet er radikalt forandret, og vi ønsker oss flere unge familier til Hvaler. -Velferds- og fritidssamfunnet står foran oss. Hvordan skal vi på Hvaler innrette oss for å stå best mulig rustet til den fremtiden som kommer – om vi vil eller ikke?

Kloke og gode innlegg både fra panelet og salen åpnet for mange tanker og refleksjoner.

Nesten 60 deltagere fra næringsliv og politikk deltok i møtet om Næringslivets utfordringer og muligheter på Hvaler.

Viktigst å komme i dialog.
-For oss i Hvaler Næringsforum var det viktigste nå å komme i dialog med kommunen. Vi ser flere områder vi kan og bør snakke mer om. Aller først nå tar vi med oss erfaringene fra dette møtet og diskuterer i styret, før vi gjør nye fremstøt for å styrke næringslivet i Hvaler – i tett samarbeid med kommunen og medlemmene våre. Det er viktig for oss at medlemmene oppfatter næringsforumet som nyttig og relevant. Dette møtet med kommunen ga oss en enda bedre plattform for å lykkes i dette arbeidet.


Stor kveld på Hvaler da ordfører Eivind Borge overrakte Turid Viker Bråthen, leder i Hvaler Næringsforum, et "hemmelig" dokument med spennende konsept for ny aktivitet.ÅPENT MØTE OM NÆRINGSLIVETS UTFORDRINGER PÅ HVALER

15. Januar 2013 av HNF


NÆRINGSLIVET OG KOMMUNEN – HVORDAN DRA LASSET SAMMEN?

Hvaler Næringsforum inviterer til åpent møte med næringslivets utfordringer som tema i Hvaler Rådhus, Skjærhalden, 29. januar 2013 kl 1900-2100.


INNLEDNINGER VED:
Ordfører Eivind N. Borge
Rådmann Torleif Gjellebæk
NHO-direktør Espen Evensen
Leder av tverrpolitisk gruppe, Rolf Baltzersen
Hvaler Fiskerlag, Jan Gunnarsen
Hvaler hytteforening, John Gundersen 

DEBATTLEDER: Rolf Utgård

Hjertelig velkommen til et nyttig og spennende møte med betydning for Hvalersamfunnets fremtid.
 ARBEIDSPLASSER I HVALER KOMMUNE 4. KVARTAL 2011:
                                                 I KOMMUNEN      I LANDET (GJ.SNITT)
 Jordbruk/skogbruk/iske           4,2%                      2,7%
 Industri og olje                          2,1%                    10,6%
 Byggevirksomhet                     12,2%                      7,7%
 Varehandel                              16,7%                    14,4%
 Overnatting og servering         4,3%                      3,2%
 Offentlig administrasjon           6,4%                      6,0%
 Undervisning                             8,0%                      8,0%
 Helse-sosial                             25,2%                    20,1%
 Tjenester                                  20,8%                    27,4%
 
 Som tallene viser ligger Hvaler høyere enn landsgjennomsnittet i følgende bransjer:  Jordbruk/skogbruk/iske, byggevirksomhet, varehandel, overnatting og servering, offentlig  administrasjon og helse-sosial.

Eiendomsskatt, Nasjonalparksenter og håndverksbedrifter tema på årsmøtet

29. September av HNF

Hvaler Næringsforum hadde Eiendomsskatt, Nasjonalparksenter og håndverksbedrifter blant temaene på årsmøtet i Nasjonalparksenteret på Skjærhalden 26. april.
Det ble en dramatisk opptakt med bombetrussel mot Hvaler-tunnelen samme morgen, men både tunnelen og årsmøtet viste seg fritt for bomber.

Styrelederen Turid Viker Bråthen presenterte styrets arbeid i 2011 og tanker for videre arbeid gjennom en powerpoint-presentasjon.
Styret ba om innspill fra medlemmene til de aktuelle aktiviteter.

Håndverkerne underrepresentert

29. September av HNF

Det ble forslått å sende motivasjonsbrev til håndverkerne som er underrepresentert i Næringsforumet. Debattmøte om eiendomsskatt og "Hva kan næringslivet gjøre for Hvaler kommune“ og "hva kan kommunen gjøre for Hvalers næringsliv", ble nevnt som aktuelle tema. Deltagere her kan være både kommuneadministrasjonen og lederne av de politiske partier.
Styret fikk også oppfordring om å gjenta høstfesten fra i fjor, for å samle de næringsdrivende på Hvaler til nettverksbygging og samarbeid.

Felles stand på Eplefestivalen?

29. September av HNF
Gjenopptagelse av en Næringslivets Dag ble også foreslått, eventuelt i samarbeid med Eplefestivalen og som en del av denne. Om mulig kan det lages en felles stand for Næringsforumets medlemmer.  
Styret arbeider videre med disse temaene og lager en «terminliste» for høstens aktiviteter.
Medlemmene vil også bli invitert til «Kick off» ved sesongstart for Turistkontoret på Skjærhalden.            

Økt markedsføring av medlemsbedriftene

29. September av HNF
Årsmøtet vedtok å øke budsjettposten Informasjonskostnader med 10.000 kroner for ytterligere å kunne spre kunnskap om Hvaler Næringsforum og medlemmene og deres aktiviteter. Etter årsmøtet ble Hvaler Næringsforums nye hjemmeside www.Hvalerforum.no presentert og diskutert med tanke på å tilrettelegge for best mulig nytte for medlemmene.

To nye i styret

29. September av HNF
Valgkomiteen hadde gjort en god jobb og hadde fått på plass Trine Merete Ryen, Garnberget, som nye sekretær, og Cristian Kirkebø som ny første varamann.

Styret i Hvaler Næringsforum består nå av:
Leder: Turid Viker Bråthen, Lynx Porter Novelli (1 år)
Nestleder: Ida Camilla Fjeldberg, Forbutikken (1 år)
Sekretær: Trine Merete Ryen, Garnberget (2 år)
Kassere:  Anne-Kari Holvik, Nedgården Eiendom ANS (1 år)
Styremedlem: Johan Svendsen, Hvaler Resort og Spa (1 år)
Styremedlem: Kurt Allan Hansen, Fjordfisk AS (1 år)
Vara:  Christian Kirkebø, HvalerHagen AS  (2 år)
Vara:  Sverre Solbakken, Rørlegger Sverre Solbakken (1 år)
Revisor: Dagfinn Årdal (1 år)
Valgkomitè:  Jon Brevik, Hvaler Båtsenter AS (1 år) og
Lars Edvinsen, Hvaler Restaurantdrift og Hvaler Sjøbuer( 2 år)     

Storesand

Hvalerøyene - klikk for større versjon

Hvaler
Kontaktinfo

Du kan komme i kontakt med oss  ved å bruke kontaktskjema i menyen eller epost:

a-haa-h@online.no